Connect with us

Subscribe

Interview

การรับไม้ต่อที่ท้าทาย

เรื่อง : สันทัด โพธิสา

พนันกันด้วยรองเท้าสักคู่ ใครบ้างไม่รู้จัก ‘รองเท้านันยาง’? กว่า 80% ของเด็กชายไทย คุณต้องเคยสัมผัสกับแบรนด์รองเท้านักเรียนคู่นี้มาบ้างละน่า ปัจจุบัน ‘นันยาง’ ผ่านกาลเวลามาสู่การดูแลของผู้บริหารเจเนอเรชันที่ 3 หนึ่งในนั้นคือ ก้าว-ชัยพัชร์ ซอโสตถิกุล ซึ่งล่าสุด เขาเพิ่ง ‘ปลุก’ ให้รองเท้านักเรียนไทยในตำนาน ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง!

“เป้าหมายของผมคือ รักษาและต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้บริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้ ให้นันยางเป็นเบอร์ 1 ในตลาดรองเท้าผ้าใบนักเรียนต่อไป” ชัยพัชร์บอกอย่างนั้น

ผู้บริหารหนุ่มคนนี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนไปต่อในระดับปริญญาโทที่ Boston University ในสาขา Master of Science and Administration โดยนำความรู้ความสามารถมาสานต่อธุรกิจครอบครัว ซึ่งโจทย์ยากอยู่ที่การรักษา ‘ความสำเร็จ’ ของนันยางที่มีอย่างยาวนานนั่นเอง

“การแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เน้นเป็นพิเศษ รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการบริหารงาน ทั้งในส่วนผลิต และการตลาด/การขาย”

ด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้ นันยางในรุ่นของเขาจึงกลายเป็น ‘รองเท้าคู่ใหม่’ ในใจนักเรียนชายอยู่เสมอ นอกจากนี้ชัยพัชร์ยังมีหลักการทำงานส่วนตัวที่ว่า ‘ซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม ทันโลก คิดต่าง และลงมือทำจริง’ ทั้งหมดช่วยหล่อหลอมให้เขาก้าวขึ้นมาสู่การเป็นผู้บริหารที่น่าจับตามองคนหนึ่งในโลกธุรกิจวันนี้

“ผมต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่า (วิชัย-บุญสม ซอโสตถิกุล) คุณพ่อ (ธวัชชัย ซอโสตถิกุล) และคุณอา (ศิรินทร ซอโสตถิกุล) ทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผม พวกท่านมีความสามารถในการทำงาน เข้าใจในผลิตภัณฑ์และตลาดรองเท้าเป็นอย่างดี มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน โดยในแต่ละยุคอาจจะมีวิธี หรือกระบวนการที่แตกต่างกัน ตามบริบทของสังคมในตอนนั้น แต่แก่นแท้ของการทำงาน คือ คุณภาพและคุณธรรม ที่เรายึดถือไว้แต่ดั้งเดิมครับ”

Written By

Advertisement
Connect
Newsletter Signup