เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจก็ต้องปรับตัวตาม แต่จะมีธุรกิจอะไรบ้างที่ส่อแววเจ๊ง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เปลี่ยนไป ลองชม Infographic จาก GM BIZ